جمعیت اینترنتی ایران

- هم اکنون جمعیت اینترنتی ایران 32 میلیون نفر است.
- 48% از جمعیت ایران اینترنتی هستند.
- جمعیت اینترنتی ایران از سال 2000 میلادی تا کنون 13 % رشد داشته است.
- به نظر می رسد بعد از رادیو و تلویزیون این رسانه برای تبلیغات تجاری قدرتمندترین است.