مختصری درباره مدرن وب

  
گروه طراحی مدرن وب ، فعالیت خود را از  سال ۱۳۸۸ و با استعانت به خداوند متعال و استفاده از استعداد های فعال و جوان ایرانی در زمینه طراحی و بهینه سازی وب آغاز نمود ، و پس از اندک زمان و به لطف خداوند و به همت اعضای تیم ،جایگاه خود و مسیر موفقیت را پیدا کرد و اینک ، به دلیل تقویت و گسترش خدمات ، فعالیت های خود را با قدرت و تلاش بیشتر ادامه می دهد .